Calendari Electoral

 

Junta Gestora

 

Junta Electoral

 

Presentació candidatures a l’Assemblea

 

Presentació candidatures a la Presidència