Xapes (IV) circuit

Introducció

És un joc de colpeig i habilitat.

L’objectiu és portar la xapa des de la línia d’eixida fins a la de meta abans que la resta de persones.

On es juga

Zona plana i lliure d’obstacles.

Nombre de participants

Es recomana un màxim de 5.

Com es juga / regles bàsiques

Una vegada tinguem dibuixat el circuit, cada persona col·loca la seua xapa a la línia d’eixida. A continuació, i per ordre, cadascú colpeja la seua xapa amb l’ungla, tot intentant fer-la avançar el màxim possible però sense que se n’isca del circuit, perquè si açò passa, cal tornar a la línia d’eixida. Guanya qui abans arribe a la línia de meta.

Vocabulari bàsic

D’ungla: colp amb l’ungla per fer avançar la xapa.

Necessitats

Material: Una xapa per persona.

Recomanacions al centre: pinteu el circuit a una zona de poc de pas.