Talla fil

Introducció

Joc de cursa i acaçar on l’objectiu és intentar agafar a la persona anomenada en un principi o a la que s’ha interposat entre qui paga i la persona anomenada.

On es juga

Esplanada.

Nombre de participants

Lliure.

Com es juga / regles bàsiques

Qui paga, abans de començar a córrer, diu el nom de la persona a la qual vol acaçar. Esta intenta no ser agafada, mentre la resta, intentarà tallar el fil imaginari que unix qui paga i qui és perseguit. Si qualsevol persona ho aconseguix, qui paga haurà de canviar la persecució i intentar tocar a qui ha tallat. Es recomana, per tal de no perdre el fil la persona que paga, que la persona que talle diga ben fort: «talle!!!”

Vocabulari bàsic

Talle: interposar-se entre qui paga i qui és perseguit.

Necessitats

Material:

Recomanacions al centre: