Quatre cantons

Introducció

Per a jugar només necessitem els quatre cantons que formen la intersecció de dos carrers i comptar amb la companyia de quatre amics o amigues. Quan ja eren cinc podia començar el joc. El primer que pagava podia ser l’últim que havia arribat o tal vegada l’arreglaven a sort.

És un joc d’estratrègia.

On es juga

Espai lliure d’obstacles on tinguen quatre punts de referència que fan de cantons.

Nombre de participants

Cinc.

Com es juga / regles bàsiques

Una persona ocupa el centre de l’espai que formen els quatre cantons. Les altres 4 persones ocupen cadascuna el seu cantó. Quan la persona del mig està despistada, la resta, lliurement, canvien el seu cantó. La del mig intentarà ocupar un cantó i deixar una de les persones al mig pagant.

Si es veu que les persones no es canvien de cantó o no funciona l’estratègia, la del centre comptarà fins a 3 i les que ocupen els cantons estaran obligades a canviar-se.

Vocabulari bàsic

Necessitats

Material: Marcar els cantons.

Recomanacions al centre: