Peus quiets

Introducció

La rapidesa, la punteria en el llançament i l’habilitat per esquivar o agafar la pilota que contra la persona ha sigut llançada són les bases d’aquest joc que en altres temps, quan els cotxes no eren els amos de carrers i places, omplia, al crit de pilota al mig, places i carrers.

On es juga

Esplanada.

Nombre de participants

Lliure.

Com es juga / regles bàsiques

Les persones que juguen fan un rogle. Al mig del rogle es col·loca la pilota. La persona que dirigix el joc, es col·loca fora del rogle. Quan tot està preparat, qui dirigix el joc anuncia: «pilota al mig, preparats», i tot seguit diu el nom d’una persona, la qual ràpidament intentarà agafar la pilota al temps que diu «peus quiets». Quan s’escolte esta consigna totes les persones restaran parades al lloc. Qui té la pilota decidirà cap on realitzarà el desplaçament, tot pensant que haurà de llançar la pilota contra una persona, i que després de colpejar-la caiga a terra. Si açò és aconseguit la persona colpejada tindrà una falta; cas contrari, la falta serà per a qui ha llançat. Amb tot decidit donarà 3 passos i efectuarà l’acció contra la persona triada.

Quan una persona suma les faltes acordades per a eliminar deixa el joc.

Vocabulari bàsic

Pilota al mig: cal deixar la pilota al mig del rogle.

Preparats: tensió per entrar en joc i realitzar l’acció pertinent.

Nom: entrar a agafar la pilota, la resta fuig.

Peus quiets: les persones que fugien han d’aturar-se.

Necessitats

Material: Una pilota.

Recomanacions al centre: pintar un punt on cal deixar la pilota.