Pedretes

Introducció

Per a guanyar, cal salvar les cinc pedres del joc en el mínim d’intents. Totes les accions es realitzen amb una sola mà.

On es juga

A qualsevol lloc, amb els jugadors asseguts a terra.

Nombre de participants

Lliure. Per fer més àgil el joc, l’idoni són un màxim de 5 persones.

Com es juga / regles bàsiques

Les persones estan assegudes en rogle. Totes tenen cinc pedres. Per ordre, cada jugador realitzarà les següents fases de joc:

Si es veu que les persones no es canvien de cantó o no funciona l’estratègia, la del centre comptarà fins a 3 i les que ocupen els cantons estaran obligades a canviar-se.

  1. Amb les 5 pedres al palmell, cal llançar-les a l’aire tot intentant que caiguen al revés de la mateixa mà. Si totes les pedres cauen damunt el revés es passa directament a la tercera fase de joc.
  2. Amb les pedres que s’han quedat al revés, i procurant que no caiguen al terra, cal intentar agafar, amb els dits i d’una en una, les que estan al terra i deixar-les al palmell de l’altra mà (mà receptora).
  3. Quan tinguem totes les pedres a les mans; unes al revés de la mà que fa les accions i les altres al palmell de la mà receptora, llançarem aquelles a l’aire tot intentant tornar-les a agafar al palmell. Totes les pedres que en esta acció agafem al palmell estan salvades. Les que caiguen al terra restaran per a la següent jugada.

Amb les pedres que tenim al palmell de la mà receptora i les que han caigut al terra, en la tercera fase continuem el joc fins que no queda cap pedra per salvar.

Si en una acció no s’aconseguix salvar cap pedra es perd el torn.

Així continua el joc fins que una persona té totes les pedres salvades.

Vocabulari bàsic

Pedra: una pedra menuda però que puguem agafar fàcilment entre els dits.

Mà receptora: la que no fa les accions de joc i sols rep les pedres que no estan salvades.

Pedra salvada: aquella que ha fet totes les fases de joc sense caure al terra.

Pedra per salvar: la que ha caigut al terra en qualsevol acció de joc.

Jugada: les 3 fases de joc per intentar salvar pedra.

Necessitats

Material:

Recomanacions al centre: