Mocador

Introducció

Jugar al mocador sempre ha sigut fer una competició entre dos equips on l’estratègia i la velocitat juguen a favor, o en contra, segons l’habilitat de cada persona.

On es juga

Zona plana i lliure d’obstacles.

Nombre de participants

Lliure, però es recomana només 6 alumnes per equip, per fer el joc dinàmic i que l’espera de les persones per entrar en acció no siga massa llarga.

Com es juga / regles bàsiques

La mare, és a dir, la persona que crida, es col·locarà al mig de les dues línies que ocupen cada equip. Estos es posaran els números de joc, cada persona un. Cas que un equip tinga un número més, una persona de l’altre equip en tindrà dos.

Quan tot estiga enllestit, la mare cridarà un número; les persones de cada equip que tinguen eixe número eixiran tot corrent per intentar agafar el mocador que sosté la mare i tornar al seu camp sense que l’altra persona la toque.

Al joc, normalment, quan una persona era tocada o qui perseguia no tocava a la que portava el mocador, era eliminada. Esta acció es pot substituir donant un punt a l’equip que guanye l’acció.

Vocabulari bàsic

Necessitats

Material: Un mocador per grup de joc. Marcar dos línies de camp i al centre la marca de la mare.

Recomanacions al centre: