Mare carabassera

Introducció

Joc d’habilitat i rapidesa oral on el que importa és fer que els altres s’equivoquen i paguen penyora.

On es juga

Tant es pot jugar en interior com en exterior. Cal posar-se en rogle, ja siga drets o asseguts.

Nombre de participants

Lliure. Es recomana no ser més de 15 persones per rogle.

Com es juga / regles bàsiques

Qui fa de mare posa números a les persones. Una vegada totes tenen el seu número comença la recitació (preguntar i contestar) la qual haurà de ser dinàmica i sense equivocar-se.

Comença la mare, que fa el paper de mare carabassera, tot dient:

  • Tinc una carabassa que la regue i la regue i sols que em dóna 2 carabasses.
  • Com que dos?, li pregunta el número 2.
  • Què quantes?, li pregunta la mare.
  • Dotze, diu el número 2.
  • Com que dotze?, pregunta la persona que té este número.
  • Què quantes?, replica el número 2.
  • Set, contesta qui té el 12.
  • Com que set, contesta esta.

I així continua el joc fins que alguna persona no contesta quan li toca o ho fa quan no li toca. Quan això passa, la persona que s’ha equivocat paga penyora, i quan en tenen unes quantes al mig del rogle, els seus propietaris, per rescatar-les hauran de fer una xicoteta prova que siga graciosa.

Vocabulari bàsic

Mare: persona que dirigix el joc.

Penyora: objecte personal que es paga al rogle quan una persona falla.

Necessitats

Material:

Recomanacions al centre: