Llançament de Bola a braç

Introducció

A la Foia de Castalla, diuen que ja els romans tiraven a bola. Avui, alguns diumenges, solen reunir-se al Camí de la Bola, persones de totes les edats per arranjar les bolaes.

On es juga

Camí d’horta, amb les seues rectes i corves.

Nombre de participants

Com es juga / regles bàsiques

Cada persona llançarà fins a 5 bolaes (llançaments) per intentar que la bola arribe el més lluny possible.

Vocabulari bàsic

Bola: esfera de ferro amb un pes variable segons la cagtegoria dels jugadors. Oficialment les boles tenen un pes de 1.230 gr la d’ homes i 600 gr. la de dones.

Bolada: llançament de la bola des del lloc on es parà en l’anterior llançament.

Corda: corda que serveix per marcar el lloc de llançament. No es pot passar abans de soltar la bola.

Necessitats

Material:

Recomanacions al centre: