Llançament al set i mig

Introducció

El lloc habitual de joc eren eres i camins quan les persones descansaven del treball agrícola. Com es jugaven diners, en més d’una ocasió alguna persona deixava el tall i els deia a la resta: “me’n vaig a casa, ja tinc el jornal a la butxaca”. Es jugava amb monedes.

On es juga

Zona plana i lliure d’obstacles.

Nombre de participants

Lliure, però l’idoni és un màxim de 5.

Com es juga / regles bàsiques

L’objectiu del joc és aconseguir, en un màxim de 3 llançaments, 7 i 1⁄2 o la suma més alta sense passar-se’n. Es pot aconseguir directament al rombe o sumant 3+4 més qualsevol línia, que val mig punt.

Les monedes han sigut substituïdes per tacons.

Es pinta el quadre de joc (80 x 80 cm. de costat; al mig es marca un rombe de 30 cm de diagonal i des de cada vèrtex del rombe llancem una ratlla al mig del costat exterior i acabem marcant 4 quadres de 40 cm. d’exterior i 25 cm de costat interior).

Mirant de cara al quadre de joc es marquen els números: 1 en l’inferior esquerra; 2 en l’inferior dreta; 3 en el superior esquerra, 4 en el superior dreta, i 7 i 1⁄2 en el rombe. A una distància de 2 m. es marca la línia de llançament.

La primera persona realitza el primer llançament; segons la puntuació aconseguida realitzarà el segon i el tercer, si ho creu convenient, perquè, com hem dit, cal aconseguir la màxima puntuació però sense passar-se’n de 7 i 1⁄2.

Qui més puntuació sume guanyarà la mà. La primera persona que arribe a guanyar el nombre de mans pactades guanya la partida.

Vocabulari bàsic

Llançament: la peça gran. De fusta de forma de tronc – cònica.

Tirada: conjunt de 6 birles i 3 motxos.

Mà: deixar una birla dreta i les altres cinc tombades a terra.

Partida: acció de llançar un motxo contra les birles.

Línia: la peça menuda. De fusta i forma ovalada.

Necessitats

Material: 3 tacons per quadre. marcar el quadre de joc.

Recomanacions al centre: marqueu el quadre a un lloc on no tinga molt de pas.