Gallineta cega

Introducció

El joc de gallineta cega era un joc molt practicat al temps de Pasqua.

On es juga

Esplanada lliure d’obstacles.

Nombre de participants

Lliure.

Com es juga / regles bàsiques

Després d’acordar qui paga, a esta persona se li benen els ulls per tal que no puga veure. A continuació, la resta de participants s’agafen de les mans tot fent un rogle. Qui paga es col·loca al mig i després de comptar fins al número acordat o donar diverses voltes de rotació es desplaça intentant agafar qualsevol persona i endevinar qui és. Si ho aconseguix, la qui ha sigut agafada passa a pagar, cas contrari seguix pagant la mateixa.

A la persona que paga, quan està al mig del rogle se li pot preguntar:

  • gallineta, què se t’ha perdut?
  • una agulla i un canut –contesta qui paga.
  • dóna 3 voltes i la trobaràs –contesten les del rogle.

Qui paga fa les 3 voltes i comença a buscar per intentar endevinar i deixar de pagar.

Vocabulari bàsic

Necessitats

Material:

Recomanacions al centre: