Escampilla – Pic i pala – Bòlit

Introducció

El joc d’escampilla, també conegut amb el de pic i pala si es juga individualment o de bòlit si es juga en equip, ja era jugat al segle XIV però es creu que és molt més antic.

On es juga

Zona plana i lliure d’obstacles: camí, era, carrer, plaça.

Nombre de participants

Com es juga / regles bàsiques

El joc individual es juga a distància o a arrimar, mentre que el d’equip es juga a empomar. L’objectiu de la modalitat de distància es aconseguir la màxima distància realitzant 3 colps cada persona.

La d’arrimar cal posar el pic dins el rogle en el mínim nombre de colps.

El joc d’empomar, cada equip intenta fer les accions pertinents: colpejar – empomar – matar la pala.

Aquest joc és molt vistos però cal jugar-lo per entendre’l.

Vocabulari bàsic

Escampilla. Pic. Bòlit:bastó curt, entre 10 i 13 cm. de llarg i uns 4 cm de gruix.

Bastó: pal d’entre 50 i 75 cm.

Pala: en el joc de bòlit. Fusta d’uns 25 – 30 cm. de llarga amb una part més estreta que fa de mànec.

Colp: acció de copejar l’escampilla. Té dos accions: alçar el pic del terra i tot seguit colpejar-lo a l’aire.

Necessitats

Material:

Recomanacions al centre: