Cèrcol

Introducció

El joc de cèrcol consisteix en portar el cèrcol controlat amb la guia pel circuit marcat.

On es juga

Esplanada.

Nombre de participants

Lliure. Cadascú porta el seu cércol.

Com es juga / regles bàsiques

Marqueu un circuit i realitzeu-lo sense que el cércol caiga a terra.

Feu curses.

Es posa el cércol dins la guia a l’altura idònia per tal que no caiga i les persones es desplacen pel lloc marcat per intentar aconseguir l’objectiu o recórrer la distància en el mínim temps possible.