Caixó

Introducció

Les primeres referènies que es tenen a terres valencianes venen en companyia de la producció comercial de la taronja, doncs el seu útil de joc era el caixo de fusta on en el passat es transportaven les taronges. A hores d’ara els caixons són de plàstic i no és possible jugar com abans.

On es juga

Lloc on es puga posar un caixó de fusta i tingam uns 6 m. lliures.

Nombre de participants

Com es juga / regles bàsiques

La boca del caixó cal col·locar-la mirant al tirador. Les fustes que queden a la part de dalt són la zona de joc. L’objectiu del joc es intentar deixar damunt les fustes el màxim nombre de monedes.

Cada jugador, des de la distància pactada (3-4 m.) llança 3 monedes i qui en cada mà en deixe més damunt el caixó guanya el punt en joc.

Vocabulari bàsic

Llançament: llançar una moneda.

Tirada: llançament de les 3 monedes.

Mà: tots els jugadors han llançat les 3 monedes i es comprova qui ha deixat el màxim nombre de monedes damunt el caixó.

Necessitats

Material:

Recomanacions al centre: