Conveni Generalitat 2020

Per tal de cumplir la clàusula tercera del conveni de col·laboració de 2020, entre la FJET-CV i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a fomentar i donar suport als jocs i esports i tradicionals com a esports autòctons de la Comunitat Valenciana, fem constar, com marca eixa clàusula, la subvenció nominativa a través d’aquest conveni, el qual no porta data d’encapsalament i fou signat el dia 21 d’agost per part de la FJET-CV, i el dia 2 de setembre pel Conseller Sr. Marzà. El total marcat al conveni és de 15.000,00 €. Aquesta quantitat, segons marca el conveni té la distribució següent: Programa I: gestió i funcionament, 3.000,00 €; Programa II: activitats esportives, 12.000,00 €. La dita quantitat deurà de justificar-se davant la Conselleria fins el dia 27 de novembre. Sols es pot rebre la quantitat justificada amb el màxim dels 15.000,00 € que són nominals en el conveni.

Los comentarios están cerrados.