Creació de l'Escola

En desembre de 2003 fou creada l’Escola dins la FJET-CV i ratificada per la Secretaria Autonòmica d’Esport el 4 d’octubre de 2004. Des de 2005 és membre de l’Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals.

Objectius de l'Escola Autonòmica

NIVELLS

La promoció es realitza tan a nivell escolar i universitari, com a nivell general.

INVESTIGACIÓ

La investigació i posada en valor dels jocs populars i tradicionals permetrà la recuperació del nostre patrimoni cultural lúdic.

Activitats

Promoció

Accions per donar a conèixer a nivell general els jocs de carrer, aquells que els nostres majors diuen “de tota la vida”.

Formació

Acció dirigida tan a persones vinculades a l'àmbit de l'ensenyament, com a les que tinguen la intenció de posar en marxa grups de joc amb la intenció de federar-se.

Disseny de Zones de Jocs

Estudi del terreny sobre el que cal actuar per habilitar una zona de jocs, integrada en qualsevol espai (municipal, escolar, hotels, balnearis, cases rurals, ...)