Activitats suspeses pel CORONAVIRUS

PER CAUSA DEL CORONAVIRUS QUEDEN SUSPESES TOTES LES ACTIVITATS.

ES CELEBRARAN QUAN ES PUGA GARANTIR LA SEGURETAT SANITARIA DE LES PERSONES PARTICIPANTS .

L’ASEMBLEA DEL DIA 20 DE SETEMBRE PENDRA LES DECISIONS OPORTUNES ATENENT EL PROTOCOL DE SANITAT I LES RECOMANCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORT.