FEDERACIÓ JOCS I ESPORTS TRADICIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Club organitzador   

Localitat 

ESCAMPILLA-Competició       

Data

N

JUGADOR /A

JORNADA 1/2

PARCI

JORNADA 3/4

PARCI

 

TOTAL

CLASSI