Por Joel Garcia LunAMCETE_Enero+0100REneAMCET_1E01th

Qualsevol poliesportiu pot tindre habilitada una zona de jocs tradicionals. Aquesta es podrà adaptar segons l'espai disponible, amb un cost de construcció relativament baix.

Vols demanar informació?

Contacta amb la Federació