Creación de la Escuela

En desembre de 2003 fou creada l’Escola dins la FJET-CV i ratificada per la Secretaria Autonòmica d’Esport el 4 d’octubre de 2004. Des de 2005 és membre de l’Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals.

Objectius de l'Escola Autonòmica

NIVELLS

La promoció es realitza tan a nivell escolar i universitari, com a nivell general.

INVESTIGACIÓ

La investigació i posada en valor dels jocs populars i tradicionals permetrà la recuperació del nostre patrimoni cultural lúdic.

Actividades

Promoción

Accions per donar a conèixer a nivell general els jocs de carrer, aquells que els nostres majors diuen “de tota la vida”.

Formación

Acció dirigida tan a persones vinculades a l'àmbit de l'ensenyament, com a les que tinguen la intenció de posar en marxa grups de joc amb la intenció de federar-se.

Diseño de Zonas de Juegos

Estudi del terreny sobre el que cal actuar per habilitar una zona de jocs, integrada en qualsevol espai (municipal, escolar, hotels, balnearis, cases rurals, ...)

Programas de Promoción

Cerrajero de Juegos

Calle de Juegos

Diseño de Zonas de Juegos